Poczet królów polskich

Jan Matejko

dostrzeż więcej niż widać

Sklep

Promocja!

Poczet królów polskich

Jan Matejko

Poczet królów polskich

od 5,720.00

Dawni królowie tej ziemi. Zbiór portretów historycznych. Poczet królów polskich, reprodukcje słynnych portretów, grafiki z rysunków Jana Matejki.

Historyczny poczet królów – znany z historycznych lekcji, a wizerunki, stroje królewskie i książęce pamiętamy jak nie z książek, to choćby z banknotów. Portrety z albumu wydanego nakładem Maurycego Perlesa, Wiedeń 1893. Źródło: Biblioteka Narodowa (digitalizacja obiektów w ramach projektu Patrimonium).

Spójrz na twe dzieje, małe pacholę,
Spójrz na twą przeszłość odwieczną,
A duma błyśnie na twojem czole,
Jakąś jasnością słoneczną.

Wzrok się twój dziwnym blaskiem rozświeci,
Myśl spoważnieje od młodu,
Gdy długi szereg zgasłych stuleci,
I chwałę ujrzysz narodu!

Jakież to czasy, jacy rycerze,
Z wieków wychylą się toni:
Zaszumią skrzydła, zagrzmią puklerze,
I stara szabla zadzwoni.

Ujrzysz twych królów na złotym tronie,
Zdobnych we wszystkie zaszczyty;
Nad twoją głową sztandar powionie,
Chwałą Grunwaldu okryty!

A kędy zwrócisz oczęta modre,
Kędy wytężysz źrenice:
Tu po Dniepr siny, a tam po Odrę,
Ujrzysz twych krajów granice.

A gdy ku ziemi nakłonisz ucho,
To cały spłoniesz w zachwycie,
Gdy ona szeptać zacznie ci głucho,
O dawnym, świetnym swym bycie.

Gdy w twych olśnionych oczach rozwinie,
Tych mężów szereg wspaniały,
Co pracowali dla niej jedynie,
Dla jej wielkości i chwały.

Ona nauczy, ona ci powie,
Jak czcić te czasy minione,
W których Piastowi dwaj aniołowie,
Z rąk bożych dali koronę;

W których Lech mężny, król siwobrody,
Przez dzielne wsławił się ramię,
Co trzebił puszcze, budował grody,
I orła dał nam za znamię;

I w których postać Wandy królewny,
Jak promień gwiazdy lśni złotej,
Że dotąd jeszcze w legendzie rzewnej,
Naród wysławia jej cnoty.

Takie to dzieje, takie przykłady,
Są twoją dawną spuścizną:
Te Lechy, Piasty — to twe naddziady,
A kraj ten — jest twą Ojczyzną.

A któreż dziecko nie będzie rade,
Ujrzeć swą matkę jedyną?
Więc miłość Polski na pierś ci kładę,
Jak twój talizman, dziecino!

Patrz, miłość owa, co budzi dreszcze,
I w młode puka serduszko,
Zrodziła takie męże i wieszcze,
Jak nasz Mickiewicz, Kościuszko.

Ona wydała wielkich hetmanów,
I mężów sławnych bez liku,
Takich Czarnieckich, Czackich, Rejtanów,
Śniadeckich przy Koperniku.

Niechże ten promień świętej miłości,
Który przyświecał tak wielu,
I twemu życiu drogę uprości,
I niech cię wiedzie do celu!

(Władysław Bełza)

Jan Matejko to zdecydowanie najbardziej znany malarz polskiej historii. W XIX wieku, w czasach jarzma austriacko-prusko-rosyjskiego, przedstawiał na płótnach kawał zagadnień towarzyszących istotnym wydarzeniom mającym miejsce w niemal tysiącletnich dziejach naszego kraju. Nie stronił od unowocześniania swoich arcydzieł poprzez mieszanie wątków, postaci i innych niekonwencjonalnych rozwiązań, które możemy sprawdzić w muzeach, albumach lub wystawić reprodukcje poligraficzne Donum Artis na swoich ścianach i dać się przyjrzeć również innym.

Za słowami Michała Krajskiego z tygodnika Polska Niepodległa: „Można powiedzieć, że malarz ten był kimś więcej niż wielkim artystą – także nauczycielem narodu, który ukazywał momenty świetności i upadku, jakie przeżywała nasza ojczyzna”.

Zestaw

Poczet królów polskich: Mieczysław I 50x70

130.00
Wyczyść

Poczet królów polskich: Dobrówka 50x70

130.00
Wyczyść

Poczet królów polskich: Bolesław Wielki (Chrobry) 50x70

130.00
Wyczyść

Poczet królów polskich: Mieczysław II 50x70

130.00
Wyczyść

Poczet królów polskich: Kazimierz Mnich Odnowiciel 50x70

130.00
Wyczyść

Poczet królów polskich: Richeza 50x70

130.00
Wyczyść

Poczet królów polskich: Bolesław Śmiały 50x70

130.00
Wyczyść

Poczet królów polskich: Władysław Herman 50x70

130.00
Wyczyść

Poczet królów polskich: Bolesław Krzywousty 50x70

130.00
Wyczyść

Poczet królów polskich: Władysław II 50x70

130.00
Wyczyść

Poczet królów polskich: Bolesław Kędzierzawy 50x70

130.00
Wyczyść

Poczet królów polskich: Mieczysław Stary 50x70

130.00
Zbiór portretów historycznychPoczet królów polskich: Mieszko III Stary (władca w latach 1173–1177). Reprint słynnego portretu z rysunku Jana Matejki. Historyczny poczet królów – znany z historycznych lekcji, a wizerunki, stroje królewskie i książęce pamiętamy jak nie z książek, to choćby z banknotów. Portrety z albumu wydanego nakładem Maurycego Perlesa, Wiedeń 1893. Źródło: Biblioteka Narodowa (digitalizacja obiektów w ramach projektu Patrimonium).Mieczysław Stary (wielkopolski) – władca z dynastii Piastów, książę senior i zwierzchni Polski oraz Pomorza Gdańskiego. Książę wielkopolski, kaliski, krakowski, kujawski. Chce rządzić dzielnie, podnieść swoją władzę, lecz przez wpływ możnowładców zostaje usunięty. Po śmierci dwóch starszych braci Mieczysław był seniorem całej dynastji. Posiadanie dzielnicy Wielkopolski, którą rządził surowo lecz rozumnie, zapewniło mu wielkie znaczenie. Ufając w swoją siłę i zdolności, Mieszko chciał po objęciu władzy naczelnej zgnieść rosnącą potęgę możnowładztwa i utrwalić powagę władzy monarszej. Dążył też otwarcie do podniesienia jej ponad dostojność innych książąt dzielnicowych. Oparty w zależną od księcia rzeszę urzędników, z nieubłagalną surowością wystąpił przeciw magnatom. W pomnażaniu dochodów skarbu książęcego nie cofał się nawet przed pogorszaniem monety, przekuwanej corocznie w książęcej dzielnicy. Biskup Krakowski Getko stanął na czele rokoszu magnatów, a gdy przyzwany przez nich z dzielnicy Sandomierskiej Kazimierz, młodszy brat Mieczysława, zasiadł na krakowskiej stolicy, witano go radośnie jako wybawiciela. Trzy razy jeszcze sięgał później po tron krakowski Mieczysław, niestrudzony szermierz i obrońca dawnej, nieuszczuplonej władzy książęcej. Pod koniec czwartego, niedługiego panowania nad Krakowem, zmarł w Kaliszu w r. 1202.Na podstawie: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w KrakowieJan Matejko to zdecydowanie najbardziej znany malarz polskiej historii. W XIX wieku, w czasach jarzma austriacko-prusko-rosyjskiego, przedstawiał na płótnach kawał zagadnień towarzyszących istotnym wydarzeniom mającym miejsce w niemal tysiącletnich dziejach naszego kraju. Nie stronił od unowocześniania swoich arcydzieł poprzez mieszanie wątków, postaci i innych niekonwencjonalnych rozwiązań, które możemy sprawdzić w muzeach, albumach lub wystawić reprodukcje poligraficzne Donum Artis na swoich ścianach i dać się przyjrzeć również innym. Za słowami Michała Krajskiego z tygodnika Polska Niepodległa: „Można powiedzieć, że malarz ten był kimś więcej niż wielkim artystą – także nauczycielem narodu, który ukazywał momenty świetności i upadku, jakie przeżywała nasza ojczyzna”.
Wyczyść

Poczet królów polskich: Kazimierz Sprawiedliwy 50x70

130.00
Wyczyść

Poczet królów polskich: Władysław Laskonogi 50x70

130.00
Wyczyść

Poczet królów polskich: Leszek Biały 50x70

130.00
Wyczyść

Poczet królów polskich: Henryk Brodaty 50x70

130.00
Wyczyść

Poczet królów polskich: Konrad Mazowiecki 50x70

130.00
Wyczyść